I mars genomfördes den riksrepresentativa Trendrapporten Mikrobryggt öl, en undersökning av Novus Opinion på uppdrag av Galatea. Syftet var att få en bild av svenskarnas kunskap om den växande branschen av småskaligt och hantverksbryggt öl. Undersökningen visar bland annat att ölintresset varierar stort i landet.

– Även om det finns mikrobryggerier i hela Sverige visar rapporten att det fortfarande är något av ett storstadsfenomen, säger Jessica Heidrich, som rådfrågad expert.

Att branschen har stor potential är en annan slutsats man kan dra. Roligt för S:t Eriks Bryggeri var att vi kom på 3:e plats över de mest kända mikrobryggerierna, efter Nils Oscar och Gotlands bryggeri.

Läs alla enkätsvar i Galateas pressrelease om undersökningen…

Mer lästips:
Från mikrobryggerier till ”craft beer” på SvD-bloggen Berglunds bira

Pin It on Pinterest